M-Age Skin Care

Het aantal mensen met huidkanker neemt schrikbarend toe.. De afgelopen 10 jaar groeide het aantal patiënten dat in Nederland werd gediagnosticeerd met huidkanker van ongeveer 15.000 naar bijna 40.000 mensen. Het aantal gevallen huidkanker neemt elke vijf jaar toe met 20% tot 30%. Daarmee is huidkanker verreweg de meest voorkomende vorm van kanker. Een belangrijke oorzaak is overmatige blootstelling aan ultraviolette straling in de vorm van zonlicht of zonnebank.

Soorten

Er zijn 4 verschillende vormen van huidkanker te onderscheiden:

1Actinische keratosen is een voorstadium van huidkanker. Deze huidafwijking ontstaat vaak pas na het 50e levensjaar. We herkennen deze voorloper van huidkanker vooral aan de kleine, ruwe schilferende, bruingrijs gekleurde laesies, die vooral op handruggen, onderarmen, decolleté, gelaat en onbehaard hoofd zijn gelokaliseerd.

2Het basaalcelcarcinoom is een vorm van huidkanker die het meest voorkomt. Het basaalcelcarcinoom begint meestal met een huidkleurig of bruin bultje die erg langzaam groeit. Dit bultje gaat vroeg of laat in het midden open waardoor er een zweertje met een parelachtige glans ontstaat. Hier zijn soms kleine bloedvaatjes op te zien.

3Het plaveiselcelcarcinoom ontstaat meestal uit een actinische keratose. Het ziet eruit als een kleine huidkleurige of roze bult. Deze bult voelt ruw aan en wordt langzaam groter. Soms kan deze bult pijnlijk zijn. Bij dit bultje ontbreken de bloedvaatjes en de glans die we zien bij het basaalcelcarcinoom. Het plaveiselcelcarcinoom kan ook beginnen met een wondje dat uiteindelijk een zweertje wordt dat niet wil genezen.

4Het melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaan uit pigmentcellen van de huid, bijvoorbeeld uit moedervlekken. Een melanoom herken je snel wanneer een moedervlek van kleur, structuur of grootte verandert of als het jeukt of bloed.

Diagnoticeren

Het is belangrijk dat we huidkanker en voornamelijk de melanoom snel herkennen omdat deze levensbedreigend is. Er zijn verschillende manieren om huidkanker in een vroeg stadium te diagnosticeren.

Check dus elk plekje, liever 1 keer te veel dan 1 keer te weinig!